БРОШУРА – КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

Научите себе стваралачком писању, омогућите себи развој властитих стваралачких потенцијала списатељске врсте.
Научите се да језички артикулишете своја стваралачка трагања и животна искуства. Научите се писању оригиналних, ауторских текстова.

Овде можете преузети онлајн брошуру за креативно писање.