КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

Шта је креативно писање?

Креативно писање = стваралачко писање

Реч „креација“ потиче из латинског језика од именице creatio – што значи стварање. А „писање“ у овој синтагми означава језичко обликовање тј. језичку реализацију стваралачког процеса, од прве замисли у ствараочевој глави, почетних записа и скица, варијанти и верзија, све до ауторизације, у ком се дело публикује, нуди јавности.

Које је писање само креативно писање?
Наравно, није свако писање  креативно. То је само оно писање којим се постижу врхунски домети, нови домети.

Научити креативно писање значи развијати своје стваралачке потенцијале.

Где се све може употребити креативно писање?

Може се употребити у скоро свим областима човековог стварања и рада у којима се користе језичка средства.

Каква је корист од учења креативног писања?

Научити себе стваралачком писању, омогућити себи развој властитих стваралачких потенцијала списатељске врсте.
Научити се да језички артикулишемо своја стваралачка трагања и животна искуства.
Научити се писању оригиналних, ауторских текстова.

Шта све може бити креативно писање?

Може бити поред уметничког, философско, научно, новинарско, преводилачко, говорничко и др. Користи се у менаџментну, маркетингу, политици, бизнису, религији, дипломатији, правосуђу, образовању, говорништву, у позоришту, филму, телевизији итд.

Када и где је званично настало креативно писање?

У САД-а 50-тих година 20. века, на универзитетима хуманистичких наука почиње да се уводи као наставни предмет, као нова научна дисциплина.
Мотив за настанак креативног писања био је практичан. У првом плану било је учење како се пишу уметнички текстови и развијају списатељске способности.

У Србији од 2002. у Београду, на катедри за српску књижевност на Филолошком факултету, постоји наставни предмет под називом креативно писање. Ово је факултативни и изборни предмет који похађају само они студенти који имају афинитета према књижевноуметничком стварању. На катедри за Енглески језик студенти имају могућност слушања америчког професора креативног писања и књижевника. Студентима шпанског језика држи наш најпревођенији савремени српски писац Зоран Живковић, који својим романима научне фантастике постиже велики успех у свету. У Новом Саду на Филозофском факултету, на катедри за упоредну књижевност, студенти који се определе могу да слушају креативно писање и то специјализовано – једни уче прозу, други поезију, а трећи есеје. У Нишу такође постоји на Филозофском факултету овај предмет. И у свету и код нас ово је дисциплина која се тек ствара.

ВРСТЕ КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА

Блог

Блогови су настали као унапређена верзија личног дневника. С тим да је интерне омогућио да ставови аутора дођу до милиона људи, практично бесплатно. Овај начин комуникације је доживео експанзију крајем 20. века, добијајући с годинама на важности.

Роман

Добри романи увек користе динамичну поставку која се мења онако како прича напредује (или присиљава јунака да предузме акцију), како би главни сукоб и ликови добили на дубини. Приметићете да таква поставка постаје лик сама по себи.

Есеј

Реч есеј потиче од француске речи essai и значи покушај, или оглед. Дефинише се као књижевно-научна врста. Есеј је краћи састав, дужине око три странице текста, у коме се обрађује један проблем. У есеју се даје сажет поглед ауторовог виђења проблема.

Прича

Креативни писци обично започињу своју списатељску одисеју у форми писања кратких прича, новела, односно приповетки. Ако би кренули одмах са писањем романа (најпопуларнијек књижевне форме) могли би лако одустати, изгубљени у времену и простору, јер немамо основни занат, упорност и издржљивост за овакав маратон.

Поезија

За оне који пишу поезију речи и језик су од непроцењивог значаја. Писци поезије су креативни писци који стварају сами своја правила. Претходно описана правила креативног писања у прози, за писце у поезији слабо важе.

Два модела писања: а) лирски писци и б) наративни писци.