О НАМА

Удружење „СТУБОВИ ЗНАЊА“ је невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева унапређивања знања просветних радника у области друштвених наука, израде научних пројеката, публикација књига и часописа.

Циљеви Удружења су: унапређивање знања просветних радника у области друштвених наука, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају развијања знања, организовање активности у правцу публикације књига и часописа, израда научних пројеката, као и развијање издавачке делатности.

Остварујемо многе пројекте из области едукација, унапређивања креативности и образовања младих.

Чињенице

Бројеви говоре све

0
Задовољних учесника
0
Година искуства
0
Завршених пројеката

Успешно спроводимо наше активности у области науке, културе, образовања и спорта на територији Републике Србије.

Наше активности:

- организовање скупова и предавања у циљу промоције позитивних вредности и мотивисања младих у препознавању правих животних вредности и њиховог активног укључивања у друштвени живот, - организовање семинара и обука у циљу побољшања квалитета живота и развијања здравих навика код грађана, - мотивисање популације путем креативних радионица у областима образовања, науке, културе, спорта, информисања, -промовисање значаја заштите животне средине организовањем едукација и обука,

Рад са омладином:

- организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области образовања и васпитања и спроводи активности везане за унапређивање образовних процеса (учење језика, очувања и унапређивања матерњег језика, брзог читања, креативног-стваралачког писања, лакшег савладавања наставних програма и садржаја у школама и универзитетима).

Мотивишемо популацију путем креативних радионица у областима образовања, науке, културе, спорта и информисања.